หน่วยงาน    เบอร์โทร    Line  
  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ   02-572-8442   Thaiconsular  
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกาบเชิง   044-559002      
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสำโรงทาบ   044-569080 ต่อ 109      
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสุรินทร์