งานเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

ร่วมกับงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาบเชิง

ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ และบริการกายภาพบำบัด แก่กลุ่มเด็กพิการ

ในเขตความรับผิดชอบ โรงพยาบาลกาบเชิง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
 

  

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ CUP โรงพยาบาลกาบเชิง ปี 2561