หนึ่งในสีสันแห่งคลังความรู้เรื่องสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐”
จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งกำลังจัดอยู่ ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพคเมืองทองธานี ในระหว่างวันพุธที่ 30 สิงหาคม-วันอาทิตย์ที่  3 กันยายน 2560 คือ
การออกบูธโชว์ผลงานของโรงพยาบาลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
ที่นำตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านไปดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นเวลากว่า 20 ปี
โดยเฉพาะ   “ตำรับยาโลดทะนงแดง” ใช้รักษาผู้ถูกงูกัดแทนการใช้เซรุ่มได้ผลเป็นอย่างดี
 
 

เภสัชกร ธนินทร อุดมสินนานนท์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลกาบเชิง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกาบเชิง โดย นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล อดีตผู้อำนวยการ

ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องตำรับยาแผนไทยจากผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมอพื้นบ้าน กระทั่งได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความชัดเจน

จึงนำตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากว่า 20 ตำรับ

จากสมุนไพรกว่า 30 ประเภท ในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ถึงวันนี้กว่า 20 ปี ที่มีการสืบทอดใช้ตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน

รักษาต่อมาเนื่องกันมาจากแพทย์รุ่นพี่สู่แพทย์รุ่นน้องอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่า

ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านนั้นมีคุณค่าและคู่ควรกับการรักษาไม่แพ้ยาอื่นใด

สำหรับกระบวนรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกาบเชิงนั้นจะเป็นการรักษาและวินิจฉัยจากประสบการณ์โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยร่วมกัน

เพื่อพิจารณาว่าจะใช้ยาชนิดใดรักษา

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาฝรั่งหรือใช้คู่ขนานกัน เนื่องจากยาฝรั่งบางชนิดราคาสูง

ส่วนสมุนไพรมีราคาไม่แพงสอดคล้องกับรายได้ของประชาชนในพื้นที่

โดยทางโรงพยาบาลจะทำตารางยาสมุนไพรกับยาฝรั่งเปรียบเทียบกัน