ประกาศจ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องตรวจ-จำนวน-5-ห้อง (14 กันยายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องและต่อเติมหลังคาด้านข้างปฐมภูมิฯ (8 สิงหาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมแซมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านนอกอาคารอเนกประสงค์ (8 สิงหาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (8 สิงหาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถถึงอาคารอเนกประสงค์ (8 สิงหาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (8 สิงหาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างเหมางานเสาและคานเหล็กอาคารอเนกประสงค์(25 กรกฎาคม 2565) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวางรากฐานอาคารอเนกประสงค์(25 กรกฎาคม 2565) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์(25 กรกฏาคม 2565) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก(25 กรกฏาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์(25 กรกฏาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคลังเก็บสมุนไพรข้างอโรคยา(25 กรกฏาคม 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 21 เมษายน 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 12 เมษายน 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมกระหลังคา และ ฝ้าเพดาน รพสต บ้านโนนสวรรค์ (วันที่ 8 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างค่าเหมาปรับปรุงอาคาร รพสต บ้านโคกสะอาด (วันที่ 5 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (วันที่ 5 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 8 มีนาคม 2565/4)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 3 มีนาคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/3)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/9)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/8)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/7)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/6)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/5)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/4)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/3)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 28 มกราคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าห้อง-Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 11 มกราคม 2565)