ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 21 เมษายน 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 12 เมษายน 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมกระหลังคา และ ฝ้าเพดาน รพสต บ้านโนนสวรรค์ (วันที่ 8 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างค่าเหมาปรับปรุงอาคาร รพสต บ้านโคกสะอาด (วันที่ 5 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (วันที่ 5 เมษายน 2565)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 8 มีนาคม 2565/4)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 3 มีนาคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/3)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 มีนาคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/9)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/8)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/7)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/6)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/5)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/4)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/3)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/2)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 28 มกราคม 2565/1)
  ประกาศผู้ชนะราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าห้อง-Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 11 มกราคม 2565)