ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 30 กย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 26 กย. 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 19 กย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4 กค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร 29 มิย. 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานประจำตึก 29 มิย 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 23 มิย 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 21 มิย. 2565

ประกาศ​ผู้มีสิทธิ์​คัดเลือกจำหน่าย​อาหารประจำโรงอาหาร 21 มิย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 มิย. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร 1 มิย. 2565

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการ 30 พค. 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานขายร้านค้าสวัสดิการ 17 พค. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร 5 มค 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ คนสวน จำนวน 2 อัตรา 9 พย 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 8 พย 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 30 กค 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว 27 กค 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 กค 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 29 มิย 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 15 มิย 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 31 พค 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 27 พค 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 18 พค 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานขายประจำร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 1 มีค 2564

ขอเชิญประกวดชื่อ ร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลกาบเชิง 28 มค 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร โรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 พย 2563

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถ 26 ตค 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 30 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 30 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ พยักงานบริการ 24 กย 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 11 กย 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 11 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 กค 63