ข่าวสารประชาสัมพันธ์

-ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง เรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2563-07-15
-ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2563-06-19
-ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563-05-01
-แนวทางการจำแนกผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกาบเชิง 2563-03-12
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแน่ง พนักงานบริการ 2563-02-14
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแน่ง พนักงานบริการ 2563-02-06
-ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลกาบเชิง 2563-02-01
-แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 2563 2562-12-20
-ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2562-11-21
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2562-11-19
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2562-11-12
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 2562-10-22
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2562-10-11
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2562-10-07
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 2562-10-04
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 2562-09-30
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มประจำร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 2562-09-23
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   2562-09-19
-ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการโรงพยาบาลกาบเชิง 2562-09-02
-คู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
-มาตรการป้องกันการรับสินบนในเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
-มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบเชิง
-มาตรการการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา
-คู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน (Anti-bribery Policy)
-แผนปฏิบัติการและโครงการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลกาบเชิง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานขายประจำร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศศูนย์สุขภาพอโรคยาฟิตเนส และสปาเวลเนส โรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์สุขภาพ

พนักงานนวด จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

พนักงานศูนย์สุขภาพอโรคยาฟิตเนสและสปาเวลเนส

 

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

 

 

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 9 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

เอกสารแนบ

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.45 น.

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง

เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เอกสารแนบ

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15.45 น.

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด "เอกสารแนบ" วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) "เอกสารแนบ"  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

จำนวน 11 อัตรา 
ประกอบด้วย
1 แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
3 พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
4 พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
5 คนสวน 2 อัตรา
6พนักงานบริการ(งานทำความสะอาด) 3 อัตรา

"เอกสารแนบ"

ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ร่วมแรงร่วมใจใช้พลาสติกให้น้อยลง
ขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่านนำถุงผ้ามารับยานะคะ
 
 
 
 
ไม่แน่ใจอย่ากินเห็ดฉุกเฉินโทร 1669
 
 
 
 

มารู้จัก พรบ.กันเถอะ